1. Какло представлява лимфогрануломатозата?

Болестта на Ходжкин представлява злокачествено образувания на лимфната тъкан, което се характеризира с наличието на типични клетки. Заболяването се среща с честота 2-3/100000 души годишно. Най-често се среща между 20 и 30-годишна възраст.

Засега причините, водещи до неговото възникване, не са ясни. Обсъжда се участието на вируси, но все още точни доказателства липсват. Със сигурност е установена липсата на наследственост.

2. Какви са симптомите на болестта на Ходжкин?

Болестта на Ходжкин започва постепенно. Най-често първата проява на заболяването е увеличението на лимфните възли. Обикновено се засягат предимно лимфните възли в областта на шията, медиастинума, под мишниците. Те се описват като уголемени, твърди, неболезнени, подвижни. Освен това липсват каквито и да е белези на възпаление. Това е от изключително значение за поставянето на диагнозата. В някои случаи лимфните възли могат да достигнат значителни размери и да водят да различни обструктивни прояви. В 50% от случаите се наблюдава засягане и на слезката.

Други характерни оплаквания на заболяването са повишената температура, нощните изпотявания, намаления апетит, отслабването на тегло. Макар и твърде неспецифични много често това са първите прояви на заболяването и тяхното правилно интерпретиране значително подобрява прогнозата на болния.

3. Какви са възможните усложнения?

Често заболяването се придружава от редица усложнения. Най-често това са различни инфекциозни болести като туберкулоза, вирусни и гъбични инфекции. Освен това в хода на терапията с химиотерапевтици и лъчелечение се наблюдава потискане на костния мозък с възникването на анемии, намален имунитет, чести инфекции, ранна менопауза, потискане функцията на щитовидната жлеза, перикардит, неврит и други.

4. Как се поставя диагнозата?

Диагностицирането на заболяването се основава на няколко важни елемента. Обикновено лабораторните показатели показват неспецифични отклонения от нормата, което показва наличието на патологичен процес в организма, но не отразява неговия характер.

Обзорните изследвания като рентгенографията, ехографията, компютърната томография имат значително по-голяма информативна стойност. Благодарение на тях се установяват увеличените лимфни възли и вниманието на лекаря се насочва в изясняване причината затова. Решаващо значение в случая има хистологичното изследване на лимфен възел. Именно това дава и диагнозата, тъй като в биопсичния материал се открива определена констелация от тъканни и клетъчни промени, говорещи за заболяването.

След поставянето на диагнозата от изключително значение е определянето на стадия му. Това е важно с оглед правилната терапевтична схема. Обикновено за определянето на стадия на заболяването се използват различни диагностични процедури.

5. Какво е лечението на болестта на Ходжкин?

Лечението на болестта на Ходжкин зависи от стадия на заболяването. Най-често се прилаган различни химиотерапевтици, като терапията може да е моно- или полихимиотерапия. Едновременно с това се прави и лъчелечение през определен интервал от време.

Важно е преоценка състоянието на пациента след провеждането на лечението. В някои случаи при силно уголемени лимфни възли, които водят до обструкция на важни органи като трахея, бронхи, хранопровод, е уместно оперативното им отстраняване. Важно е да се знае, че навреме поставената диагноза силно подобрява прогнозата на пациента, защото в ранните етапи на болестта заболяването е изцяло лечимо.