5. Какво е лечението на болестта на Ходжкин?

Лечението на болестта на Ходжкин зависи от стадия на заболяването. Най-често се прилаган различни химиотерапевтици, като терапията може да е моно- или полихимиотерапия. Едновременно с това се прави и лъчелечение през определен интервал от време.

Важно е преоценка състоянието на пациента след провеждането на лечението. В някои случаи при силно уголемени лимфни възли, които водят до обструкция на важни органи като трахея, бронхи, хранопровод, е уместно оперативното им отстраняване. Важно е да се знае, че навреме поставената диагноза силно подобрява прогнозата на пациента, защото в ранните етапи на болестта заболяването е изцяло лечимо.