4. Как се поставя диагнозата?

Диагностицирането на заболяването се основава на няколко важни елемента. Обикновено лабораторните показатели показват неспецифични отклонения от нормата, което показва наличието на патологичен процес в организма, но не отразява неговия характер.

Обзорните изследвания като рентгенографията, ехографията, компютърната томография имат значително по-голяма информативна стойност. Благодарение на тях се установяват увеличените лимфни възли и вниманието на лекаря се насочва в изясняване причината затова. Решаващо значение в случая има хистологичното изследване на лимфен възел. Именно това дава и диагнозата, тъй като в биопсичния материал се открива определена констелация от тъканни и клетъчни промени, говорещи за заболяването.

След поставянето на диагнозата от изключително значение е определянето на стадия му. Това е важно с оглед правилната терапевтична схема. Обикновено за определянето на стадия на заболяването се използват различни диагностични процедури.