2. Какви са симптомите на болестта на Ходжкин?

Болестта на Ходжкин започва постепенно. Най-често първата проява на заболяването е увеличението на лимфните възли. Обикновено се засягат предимно лимфните възли в областта на шията, медиастинума, под мишниците. Те се описват като уголемени, твърди, неболезнени, подвижни. Освен това липсват каквито и да е белези на възпаление. Това е от изключително значение за поставянето на диагнозата. В някои случаи лимфните възли могат да достигнат значителни размери и да водят да различни обструктивни прояви. В 50% от случаите се наблюдава засягане и на слезката.

Други характерни оплаквания на заболяването са повишената температура, нощните изпотявания, намаления апетит, отслабването на тегло. Макар и твърде неспецифични много често това са първите прояви на заболяването и тяхното правилно интерпретиране значително подобрява прогнозата на болния.