1. Какво представлява макулната дегенерация?

Макулната дегенерация представлява патологично състояние, което включва в себе си различни заболявания на очите и което най-често се проявява с нарушение в централното зрение (зрението, благодарение на което виждаме предметите разположени пред нас), а периферното остава запазено. В резултат на това се затруднява четенето, ясното фокусиране на предмети, разпознаването на лица. Постепенно се появява замъгляване  и размазване на зрението, което силно затруднява ежедневието на човек и влошава качеството му на живот. 

Най-често заболяването се свързва с възрастовите промени в областта на макулата и поради това обикновено се обозначава като възрастово-зависима макулна дегенерация. Съществува и ювенилна форма на заболяването, която се наблюдава при млади хора и се дължи на генетични аномалии, водещи до постепенна атрофия на макулата. Тази форма на болестта е част от различни генетични синдроми и нейното развитие е различна в зависимост от различната нозологична единица, в която е включена. Поради това и ювенилната макулна дегенерация не е обект на настоящето изложение.

Възрастово-зависимата макулна дегенерация е водеща причина за слепота при хората над 55 години. Само в рамките на Съединените Щати понастоящем от това заболяване страдат близо 1,75 милиона хора, като до 2020 година се очаква техният брой да нарастне с още един милион. 

Повече информация за анатомия на око можете да намерите ТУК.