5. Анамнеза

Причината за линейните фрактури е травмата.

При деца най-често причина е падане от колело или от различна височина. Трябва да се има предвид и домашното насилие.

При възрастни най-чести причини са пътно-транспортно произшествие и насилие.

Болните могат да имат амнезия за различен период от време което да затрудни снемането на пълноценна анамнеза.