5. Какво е поведението при аортна дисекация?

От изключително значение е бързото и адекватно лечение на дисекацията на аортата. Ненавреме установена, тя за кратко време води до летален изход. Когато патологичният процес засяга началната част на аортата най-добрият терапевтичен подход е оперативното лечение; когато разслояването е обхванало по-дисталната и част може да се предпочете консервативно лечение. Важно е лечение на артериалната хипертония, прилагането на вазодилататори и бета-блокери.

И все пак смъртността при дисекацията на аортата остава сравнително висока – 40-50%.Най-често това се дължи на неразпознаване на болестта, друг път причината е неправилното терапевтично поведение.