1. Какво представлява конюнктивитът?

Конюнктивитът представлява възпаление на конюнктивата, като причините за това са многобройни. Състоянието най-често се включва в  понятието червено око, тъй като основният му отличителен белег е общото зачервяване на очния булбус.

Конюнктивитите са често срещано заболяване, поради което тяхното познаване и навременно лечение има съществена важност. В повечето случаи те имат самоограничаващо се и доброкачествено развитие. Има обаче състояния, при което правилното диагностициране на конюнктивита е от съществено значение за организма и именно тук е ролята на лекаря, който да отграничи леките, лесно поддаващи се на лечение конюнктивити от агресивно развиващите се възпалителни промени на конюнктивите.

Конюнктивитите  представляват около 30% от очната поликлинична заболеваемост, като при сезонни епидемии честотата им може да достигне 70-80%. Почти всеки трети в даден етап от живота си страда от това заболяване. Обикновено няма разлика в честотата и начина на протичане на заболяването при мъжете и жените. Освен това възрастта и расата също не са фактори, определящи разпространението на конюнктивитите. Важни за лечението и прогнозата на заболяването са два фактора:

  • причината за възпалението на конюнктивата
  • състоянието на имунната система - от особено значение фактор.