1. Какво представлява болестта на Уилсън?

Болестта на Уилсън е наследствено заболяване, което се дължи на дефект в метаболизма на медта, в резултат на което тя се натрупва в различни органи и води до тяхното увреждане.

Заболяването е изключително рядко – 1/30 000 от новородените. То се унаследява по автозомно-рецесивно начин. При него настъпва увреждане в екскрецията на медта  с жлъчката, в резултат на което нейната серумна концентрация силно се повишава. Едновременно с това силно намалява секрецията на основния транспортен белтък на медта (церулоплазмин), с което свободната концентрация на медта в серума още по-силно се покачва. Това води до отлагането и  в различни органи, но най-вече в черния дроб, в централната нервна система (ЦНС), роговицата, бъбреците. Свободната мед е токсична за клетките и предизвиква тяхното увреждане и смърт.