4. Каква е диагностиката и лечението?

Диагнозата се поставя на базата на клинични и инструментални методи. Установява се наличието на множество различни по характеристика хрипове. След направената бронхоскопия и компютърна томография обикновено заболяването се диагностицира с голяма сигурност.

Лечението бива консервативно и оперативно. В първия случай се прилагат силни антибиотици на базата на получените резултати от антибиограмата. При наличието на кръвохрачене се прилагат кръвоспиращи медикаменти. Изключително важно е прилагането на секретолитици, бронходилататори, които намаляват обструктивните изменения в бронхите. Оперативното лечение се прилага при ограничени бронхиектазии с чести възпалителни тласъци, кръвохрачене.