1. Какво представлява бронхиектазната болест?

Бронхиектазиите представляват трайно разширение на бронхите, в резултат на увреждане на еластичните и мускулни елементи, изграждащи стената им.
Когато се говори за бронхиектазна болест, се има предвид инфектирането на съществуващите бронхиектазии.