2. Какви са симптомите при първичната билиарна цироза?

Най-често срещаните симптоми на заболяването включват:

  • сърбеж – отначало е лек, локализиран, постепенно обаче обхваща цялото тяло и става постоянен; често по тялото се откриват следи от разчесване
  • лесна уморяемост
  • промени по кожата – тя потъмнява, появява се повишено окосмяване по лицето и крайниците
  • жълтеница
  • болки по ставите и кости – най-често това е свързано с намалена резорбция на витамин Д
  • холелитиаза
При близо 1/3 от пациентите липсват каквито и да е симптоми, поради което откриването на заболяването става напълно случайно, най-често по отклоненията в лабораторните показатели. Обикновено при първичната билиарна цироза се установява повишени стойности на алкалната фосфатаза, гамаглутамилтрансферазата, билирубин. Често се открива и повишен холестерол, който вторично обуславя появата на ксантоми и ксантелазми по кожата и сухожилията. Вторично може да се повишат АСАТ и АЛАТ. Най-важният диагностичен критерий обаче е установяването на т.нар. антимитохондриални антитела, които са специфичен показател за първичната билиарна цироза. Повишение на тези антитела се наблюдава още в самото начало на болестта, когато липсват каквито и да е клинични, често и лабораторни данни за настъпващото заболяване.