1. Какво представлява първичната билиарна цироза?

Първичната билиарна цироза е хронично чернодробно заболяване, което се характеризира с прогресивна деструкция на интрахепаталните жлъчни пътища, която постепенно обхваща и чернодробния паренхим. Заболяването е сравнително рядко, като по-често се засягат жени главно на средна възраст.

Все още причината, водеща до появата на първичната билиарна цироза, не е ясно. Предполага се, че това е имунологично обусловено заболяване, като в този случай имунната атака е насочена към клетките на жлъчните каналчета. Първичната билиарна цироза води до развитие на синдром на хронична интрахепатална холестаза (невъзможност за адекватно отделяне на жлъчката). Това води до следните белези:

  • задръжка в кръвта на всички вещества, които нормално се екскретират от жлъчката.
  • намаляване екскрецията на жлъчни соли
  • увреждане на чернодробните клетки