1. Какво представлява атеросклерозата?

Според класификацията на Световната Здравна Организация атеросклерозата се дефинира като „варираща комбинация на промени на вътрешния слой на артериите (интимата), изразяващи се в местно  натрупване на липиди, комплексни въглехидрати, кръв и кръвни продукти, фиброзна (съединителна) тъкан и калциеви отлагания, съпроводени с промени на средния съдов слой на артериалната стена (медията)”.

И така, атеросклерозата е свързана с промяна в структурата на съдовата стена на големите и средните артерии, което ги прави неспособни да осъществяват нормално функциите си. Развитието на атеросклерозата е бавен процес, който продължава с години, като в първоначалния стадий е налице само повърхностно засягане на вътрешната обвивка на съда. По-късно се нарушава цялостно структурата на съдовата стена със стесняване на отвора й. Смущения в кръвоснабдяването се наблюдават, когато стеснението е над 50%.

Интересно е, че не само степента на стеснението на съда има значение за клинични прояви на атеросклерозата, а и характеристиката на атеросклеротичната плака. Различават се стабилни и нестабилни плаки. Най-общо една плака се състои от липидно ядро и фиброзна (съединително-тъканна) шапка. Колкото по-голямо е ядрото и по-малко съединително-тъканното му покритие, толкова по-нестабилна е плаката. Такава плака, независимо от размерите си, би могла с по-голяма вероятност да руптурира, т.е. да се “разпука” или “разтвори”. На мястото на разрушената плака могат да се активират процеси на кръвосъсирване, които да доведат до остро настъпващо запушване на съда. От друга страна, части от атеросклеротична плака могат да бъдат откъснати и отнесени с кръвния ток, като предизвикат запушване на съда в по-периферен край, където отворът му е по-тесен.