4. Увод

Черепната фрактура често съпътства черепно-мозъчната травма.

Клинично, фрактурата на черепа може да протече напълно безсимптомно, а в други случаи - да предизвика застрашаващи живота състояния.

Дори при най-благоприятен клиничен ход се приема, че при фрактура на черепа има и контузия на мозъка. Аргументацията на това твърдение е, че сила, която е предизвикала счупване на костите на черепа неминуемо е увредила и мозъка. Същевременно, при 90% от фрактурите не се доказва увреда на мозъчния паренхим, а в 50% от случаите с доказана увреда, не се наблюдава фрактура.

Поради значителната честота и възможните животозастрашаващи увреждания е важно черепната фрактура да бъде подозирана при черепно-мозъчната травма.