3. Статистика

Черепно-мозъчната травма (ЧМТ) е най-често срещаното неврохирургично заболяване. Това е най-честата причина за смърт във възрастовата група до 45г. и третата по честота причина (след сърдечно-съдовите и онкологични заболявания) в групата 45-60г. ЧМТ представлява значим медицински и социален проблем.

Около 1% от болничните приеми във Великобритания са по повод на ЧМТ.

Около 23% от болните с ЧМТ са с фрактура на черепа.