2. Анатомия

Черепният покрив (calvaria) се състои от спонгиоза (диплое) покрита от два слоя ламина екстерна (1.5 мм) и ламина интерна (0.5мм). Диплоето е редуцирано или отсъства в областите на черепа покрити с мускули – темпорална и окципитална кости. Тези зони са по-тънки и съответно по-предразположени към фрактури. Сами по себе си фасциите и мускулите на скалпа осигуряват допълнителна защита на черепа.

От черепната основа най-неустойчива е средна черепна ямка (СЧЯ) поради множество отвори. Други места предразположени към фрактури са ламина криброза и покрива на орбитите на предна черепна ямка.