1. Класификация

Според използваната у нас класификация (по Г. Савов) фрактурите на черепните кости се разделят на:

1. Фрактури на черепния покрив (калварията)

2. Фрактури на черепната основа

  • фрактури на предна черепна ямка
  • фрактури на средна черепна ямка
  • фрактури на задна черепна ямка

3. Смесени фрактури

Фрактурите могат да бъдат открити и закрити в зависимост от това дали е запазена целостта на меките тъкани.

Фрактурите могат да бъдат проникващи и непроникващи в зависимост от това, дали е запазена целостта на твърдата мозъчна обвивка (dura mater).