1. Фатални ли са огнестрелните наранявания на главата?

Както всички знаем, мозъкът е структурата, която ни определя като индивиди, като личности. Мозъкът е отговорен за нашите емоции, чувства, поведение и реакции, движение и сетивност. Нормално е всяка травма, която го застрашава или уврежда да е от особена важност за целия организъм.

В този смисъл може да се обобщи, че всяка черепно-мозъчна травма представлява сериозна опасност. Това с особена сила важи за случаите на огнестрелно нараняване. Основната причина е, че проектилът е носител на голяма енергия, която разрушава всичко по пътя си, увреждайки засегнатите тъкани пряко – механично и в съседство, дифузно – от ударната вълна и термично.

Трябва да имаме предвид, че огнестрелните наранявания на главата са сериозен медицински и социален проблем. Например за САЩ, огнестрелните наранявания са втората по честота причина за черепно-мозъчна увреда след пътнотранспортните произшествия.

2. От какво зависи тежестта на огнестрелното нараняване?

Множество са факторите, които оказват влияние. От безспорно значение са вида на раняващия агент, неговата форма и характеристики – дали това е куршум, сачма или осколка, дали е от метал, гума или пластмаса (невидими за рентгеновите лъчи), като и разстоянието от което е нанесено поражението.

От хирургична гледна точка от особена важност е, дали нараняването е проникващо – с разкъсване на мозъчните обвивки и произтичащи от това рискове от бактериално замърсяване и развитие на инфекции, или непроникващо – куршумът уврежда меките тъкани и черепа, но мозъчните обвивки са със съхранена цялост, незасегнати и със запазена защитна функция. Извънредно важен е и хода на проектила – дали е преминал тангенциално (близко до повърхността на мозъка), транзитно (през цялата мозъчна тъкан), сляпо (без изходно отвърстие), през едното или през двете полукълба и т.н.

3. Как протича огнестрелното нараняване на главата?

В острия период на огнестрелното нараняване клиничната картина се владее преди всичко от тежката общомозъчна симптоматика – кома с разстройство на жизнените функции. Ако пострадалия преживее първите часове и дни общомозъчните симптоми могат да се подобрят, съзнанието да се възстанови и на преден план да се изявят огнищните неврологични симптоми, т.е. тези свързани с увредата на конкретни зони от мозъка.

Този благоприятен ход може да се наруши от множество усложнения като инфекция, мозъчен оток, вторична мозъчна увреда, тромбоемполизъм и др., които стават причина за ново утежняване на общомозъчните симптоми. Разбира се, трябва да се има предвид, че в много случаи, огнестрелните наранявания на главата са несъвместими с живота и болните загиват в рамките на минути или часове.

4. Как протича лечението при огнестрелно нараняване на главата?

Лечението включва комплекс от мероприятия, които трябва да бъдат извършени във възможно най-кратки срокове. Те включват осигуряване на виталните функции като дишане и сърдечна дейност, прецизна диагностика за оценка на нанесените от проектила поражения (скенер, рентгенография), овладяване на кръвотечението. След това се пристъпва към премахване на проникналите в мозъка парчета кост и чужди тела. Тази процедура е изключително деликатна, тъй като трябва да се осигури възможно най-добро почистване на контузената мозъчна тъкан.

Първите минути и часове след травмата до голяма степен са определящи за това, дали болният ще има шанс да оцелее или не. В този период се изисква перфектна колаборация между анестезиологичния, неврохирургичния и неврореанимационния екип, екипът по образна диагностика, както и съпътстващите звена.

Не трябва да забравяме, че често огнестрелните наранявания не засягат само главата, а са множествени. Това налага участието на специалисти от различни области на медицината като коремна, гръдна и съдова хирургия, ортопедия и др.  Строго спазване на екипния принцип и адекватната оценка на приоритетността на уврежданията са от ключово значение за добрия изход.

5. Какви са прогнозите при тези травми?

По правило прогнозата на тежките мозъчни травми е сериозна. Това в частност важи и за случаите на огнестрелно нараняване. От значение са множество фактори което прави обобщенията неуместни. Възможният изход варира от фатален край, до пълно възстановяване. При всички случаи процесът е дълъг, изисква активните действия на множество специалисти, упорство, търпение и разбира се, шанс.