5. Какви са прогнозите при тези травми?

По правило прогнозата на тежките мозъчни травми е сериозна. Това в частност важи и за случаите на огнестрелно нараняване. От значение са множество фактори което прави обобщенията неуместни. Възможният изход варира от фатален край, до пълно възстановяване. При всички случаи процесът е дълъг, изисква активните действия на множество специалисти, упорство, търпение и разбира се, шанс.