4. Как протича лечението при огнестрелно нараняване на главата?

Лечението включва комплекс от мероприятия, които трябва да бъдат извършени във възможно най-кратки срокове. Те включват осигуряване на виталните функции като дишане и сърдечна дейност, прецизна диагностика за оценка на нанесените от проектила поражения (скенер, рентгенография), овладяване на кръвотечението. След това се пристъпва към премахване на проникналите в мозъка парчета кост и чужди тела. Тази процедура е изключително деликатна, тъй като трябва да се осигури възможно най-добро почистване на контузената мозъчна тъкан.

Първите минути и часове след травмата до голяма степен са определящи за това, дали болният ще има шанс да оцелее или не. В този период се изисква перфектна колаборация между анестезиологичния, неврохирургичния и неврореанимационния екип, екипът по образна диагностика, както и съпътстващите звена.

Не трябва да забравяме, че често огнестрелните наранявания не засягат само главата, а са множествени. Това налага участието на специалисти от различни области на медицината като коремна, гръдна и съдова хирургия, ортопедия и др.  Строго спазване на екипния принцип и адекватната оценка на приоритетността на уврежданията са от ключово значение за добрия изход.