3. Как протича огнестрелното нараняване на главата?

В острия период на огнестрелното нараняване клиничната картина се владее преди всичко от тежката общомозъчна симптоматика – кома с разстройство на жизнените функции. Ако пострадалия преживее първите часове и дни общомозъчните симптоми могат да се подобрят, съзнанието да се възстанови и на преден план да се изявят огнищните неврологични симптоми, т.е. тези свързани с увредата на конкретни зони от мозъка.

Този благоприятен ход може да се наруши от множество усложнения като инфекция, мозъчен оток, вторична мозъчна увреда, тромбоемполизъм и др., които стават причина за ново утежняване на общомозъчните симптоми. Разбира се, трябва да се има предвид, че в много случаи, огнестрелните наранявания на главата са несъвместими с живота и болните загиват в рамките на минути или часове.