2. От какво зависи тежестта на огнестрелното нараняване?

Множество са факторите, които оказват влияние. От безспорно значение са вида на раняващия агент, неговата форма и характеристики – дали това е куршум, сачма или осколка, дали е от метал, гума или пластмаса (невидими за рентгеновите лъчи), като и разстоянието от което е нанесено поражението.

От хирургична гледна точка от особена важност е, дали нараняването е проникващо – с разкъсване на мозъчните обвивки и произтичащи от това рискове от бактериално замърсяване и развитие на инфекции, или непроникващо – куршумът уврежда меките тъкани и черепа, но мозъчните обвивки са със съхранена цялост, незасегнати и със запазена защитна функция. Извънредно важен е и хода на проектила – дали е преминал тангенциално (близко до повърхността на мозъка), транзитно (през цялата мозъчна тъкан), сляпо (без изходно отвърстие), през едното или през двете полукълба и т.н.