6. Какви са възможните усложнения?

Смъртността след оперативна интервенция зависи от усложнения, настъпили вследствие предшестващи фактори като степен на затлъстяването, сърдечна патология, обструктивна сънна апнея, диабет, анамнеза за белодробна емболия. Смъртността при лапароскопската намеса е 0- 0.11%, а за отворена операция – около 0.6% за 30-дневен постоперативен период. Усложнения биват такива, наблюдавани при всяка операция на коремни органи, както и такива, от самия байпас:

  • инфекция
  • кръвоизливи
  • венозен тромбемболизъм и последваща белодробна емболия
  • херния, чревна обструкция
  • пропускане през анастомозата,
  • стеснение на анастомозата
  • язви около мястото на свързване
  • жлъчни камъни
  • дъмпинг синдром – състояние на бързо изпразване на стомаха към тънкото черво, предизвикващо гадене, повръщане, диария, замайване до загуба на съзнание, изпотяване.
  • малнутриция – неадекватен прием на витамини и минерали могат да доведат до тежка желязо дефицитна или витамин В12 зависима анемия, хиперпаратиреоидизъм , остеопороза, тежки неврологични дефицити, нарушения в зрението и др. Това предполага допълнителен прием на тези вещества.

Ефектът на хирургичната намеса зависи от възрастта и общото състояние на пациента, теглото преди това, възможността за физически упражнения. Други фактори са още самата операция, мотивацията на пациента, желанието да спазва насоките на лекарите, а също и подкрепата от страна на близките.

Клинични изследвания сочат, че най-голяма е загубата на телесна маса през първите 18- 24 месеца. До 50% от нея през първите 6 месеца, а до 77% до края на годината. Пациенти с по-висок BMI отслабват повече. Значително се повлиява клиничната картина и на асоциираните със затлъстяването заболявания – диабет, хипертония, обструктивната апнея, депресията.
Подобрява се качеството на живот, психологичната нагласа, социалните контакти, възможностите за работа. Постигането на тези резултати зависи от търпението и стриктното поведение на оперираните.