4. Какви оперативни интервенции се прилагат?

  • vertical banded gastroplasty – в горната част от стомаха близо до хранопровода във вертикална посока се поставят скоби, а отворът към останалата част от стомаха се стеснява с пръстен. Така се забавя изпразването на органа и дава усещането за пълнотата му. Разновидност на операцията е поставянето на силиконова връзка в горната част на стомаха, най-често лапароскопски. Последния метод - adjustable gastric banding или "lap band" е изключително популярен в САЩ и някои западноевропейски страни. Тези два метода са изключително рестриктивни. Те не засягат абсорбцията на веществата.
  • вiliopancreatic diversion е операция, която поради тежките малнутриртивни усложнения вече се прилага по изключение. При нея се махат ¾ от стомаха, което намалява обема му и потиска продукцията на солна киселина. Краят на тънкото черво се свързва с така оформения край на стомаха, а началната му част, включително и дванадесетопръстника, където се отварят жлъчния и панкреатичния канал, се свързва с тънкото черво в близост с прехода му към дебелото. По този начин жлъчката и ензимите от панкреатичния сок влизат в ограничен контакт с поетата храна, а тя се абсорбира в зависимост от нивото на свързване на проксималния участък към дисталния . Разновидност на тази операция е Biliopancreatic diversion със "Duodenal Switch " или още ръкавна гастректомия с дуоденален суич. При нея се маха само периферната част на стомаха и се оставя „ръкав” от началото до пилора на стомаха и началната част на дванадесетопръстника. След това последния се прекъсва и се свързва с по-дистален участък. Така се заобикаля контакта на храната с жлъчката и панкреасните ензими. Тази намеса е пример за комбинирана хирургична намеса,. Друга такава е най-често прилаганата в бариатрията операция – стомашния байпас. Комбинираните методи са доказано най-ефективни и с най-малко негативни последствия за пациентите.
  • стомашен Байпас (Gastric Bypass Roux-en-Y) - чрез скоби, поставяни в горния отдел на стомаха се оформя малка кухина, изолирана от останалата част от органа. Тази кухина се изпразва директно в дистален участък на тънкото черво, свързан с нея. Проксималният, който следва естествения ход на гастроинтестиналния тракт след изолирания дял на стомаха се свързва с долен участък от червото. Така то наподобява буквата Y , от където идва и името му. Стомашният байпас намалява обема на стомаха до 15мл (нормално той може да се разтегне и до 1000мл), като малката кухина е в участък, трудно податлив на разтягане, което поддържа определен обем. При консумирането на малко количество храна, пациента чувства пълнота и това ограничава количеството на приема. С времето обаче се увеличава големината на връзката с червото, както и резервоарната функция на последното. Тогава вече е постигната загуба на телесна маса и това осигурява поддържането на теглото.