1. Кои състояния се свързват със затлъстяване?

Многобройни са заболяванията и състоянията, асоциирани с наднорменото тегло. Бегло ще споменем най-важните от тях като:

  • атеросклерозата – това е патология на съдовете от различен калибър в резултат на отлагането на липиди в стената им. Сред рискови фактори за възникването й са хипертонията, дислипидемията, високата кръвна захар, затлъстяването. Всички споменати фактори са с висока честота при обезитет, което прави опасността от фатална изява на атеросклерозата – като инфаркт или инсулт - много висока.
  • артериална хипертония
  • дислипидемия – повишен LDL- и понижен HDL-холестерол, хипертриглицеридемия
  • диабет тип ІІ – асоциира се със пълни хора след 40 годишна възраст. При този тип диабет поради затлъстяването настъпва резистентност на клетките към инсулина. Тогава, въпреки високата глюкоза и инсулин в кръвта, те не могат да ги използват. Наблюдава се подмладяване на диабет втори тип във връзка със зачестяването на наднорменото тегло у децата.
  • обструктивна сънна апнея – пациентите не могат да дишат поради отпускане на мускулатурата на фаринкса и излишните мазнини в областта затварят дихателния път от тежестта си. Тези хора хъркат силно, понякога спират да дишат – апнея, и се събуждат. Това рефлектира върху качеството на съня.
  • други - гастроезофагеален рефлукс, жлъчни камъни, ставни проблеми, репродуктивни разстройства, депресия и други също имат своята етиологична компонента в наднормената телесна маса.