4. Как се поставя диагнозата предменструален синдром?

Няма специфични лабораторни изследвания с оглед точното поставяне на диагнозата. Те по-скоро се правят за изключване на други заболявания. Най-важна е анамнезата. На пациентките се препоръчва да водят дневник на появата на симптомите, характера им и съответно тяхното изчезване. Важно е да се отбележи времето на  настъпване и продължителността на менструалното течение.

Синдромът трябва да се отдиференцира от други заболявания, които биха протекли с някои от посочените симптоми. Такива са например афективни разстройства, хранителни разстройства ( булимия, анорексия), хронични заболявания като диабет, анемия, настъпване на менопауза, ендометриоза, употреба на контрацептивни медиакменти, синдром на раздразненото черво и др.