6. Какъв е ефекта на пушенето върху репродуктивната функция?

Особено внимание трябва да се обърне и на въздействието на тютюна върху женския и мъжкия фертилитет. Жените пушачи зачеват много по-трудно, а спермата на мъжете съдържа намален брой сперматозоиди и процентът на малформираните е по-голям в сравнение с този при непушачи. Нерядко има оплаквания и от еректилна дисфункция, дължаща се на дегенеративни изменения в съдовете на пениса.