5. Какво е хронична обструктивна белодробна болест?

Хроничната обструктивна белодробна болест е необратимо прогресиращо заболяване, съчетаващо хроничен бронхит и белодробен емфизем. От една страна при него има ограничаване на алвеоларната вентилация, поради намалената проходимост на пътищата, от друга - нарушена дифузия на газовете в алвеолите, вследствие тяхната деструкция. Това води до хронична дихателна недостатъчност.

Състоянието е изключителна рядкост при непушачи, а тежестта му е пропорционална на интензивността на тютюнопушене.

Повече информация за хроничната обструктивна белодробна болест можете да намерите ТУК.