3. Какво е засягането на сърдечно-съдовата система?

Съществуват сериозни доказателства от медицинска гледна точка, че злоупотребата с тютюн е свързана с редица заболявания и състояния. Пушенето въздейства на почти всеки орган в тялото, влошава качеството на живота и намалява очакваната му продължителност и е основна причина за предотвратима смъртност засягаща всяка възрастова група - от неродени деца до преклонна възраст.

Сърдечносъдовата система система е засегната от високия LDL-холестерол и триглицериди и повишените стойности на артериалното налягане. Тютюнопушенето е водещ фактор в развитието на исхемичната болест на сърцето (ИБС). При нея, вследствие редуциране или прекъсване кръвоснабдяването на миокарда, се изявява клиничната симптоматика на стабилната и нестабилната стенокардия до сърдечен инфаркт. Доказано е, че пушачите (особено жените) са с 2-3 пъти по-голям риск за внезапен сърдечен инцидент от непушачите. Той е повишен дори и при тези, палещи минимален брой цигари дневно. Ефектът на тютюна се изразява в увеличаване сърдечната честота и кислородна консумация на фона на редуциран капацитет за окисление на хемоглобина поради инхалирания въглероден окис. Регистрира се и завишени стойности на фибриноген и тромбоцитите (риск от тромбоза). Само по себе си тютюнопушенето предизвиква и липидемия, вторият от изброените рискови фактори.

На патоморфологично ниво се наблюдава отлагане на липиди в съдовата стена, увеличаване ригидността и, ограничаване потока от кръв, както и оформяне на подходящ терен за развитие на тромбоза с последващо тотално прекъсване кръвоснабдяването на  подлежащата тъкан. Друга клинична изява на атеросклерозата, освен ИБС, е инсултът, водещ до тежки инвалидизации или смърт. Периферната съдова болест пък води до атрофични и функционални изменения в крайниците, които игнорирани могат до доведат до некроза и необходимост от ампутация.

Друго заболяване на крайниците, но засягащо малки и средни артерии и вени е болестта на Бюргер. Изключително силна е взаимовръзката между страстното тютюнопушене и клиниката й. Среща се при млади мъже между 40 и 45 г. възраст.

Повече за исхемичната болест на сърцето и миокардния инфаркт можете да намерите ТУК.