1. Прогноза

Зависи от увредата на централната нервна система и евентуално на други органи и системи.

Смъртността варира от 10-15% до над 60% в случаите с тежка, съчетана ЧМТ.

При липса на съпътстващи увреди, правилната диагноза и своевременното лечение водят до нисък морталитет и отличен функционален изход.