4. Какви са страничните действия на статините?

Освен изключително полезни, статините са и сигурни медикаменти. При тях рядко се наблюдават странични реакции за разлика от голяма част от медикаментите, прилагани в кардиологичната практика.

В редки случаи те водят до симптоми от страна на гастро-интестиналния тракт като запек, флатуленция, метеоризъм. Понякога причиняват и главоболие. В 0,5 до 1 % от случаите има данни за повишаване стойностите на чернодробните ензими в хода на прием на статини. При по-малко от 0,1% от пациентите се наблюдават прояви на рабдомиолиза и миозит, характеризиращи се с изменение в стойността на ензима креатинкиназа.

В тези случаи преустановяване приема на медикамента води до бързо възстановяване и отшумяване на симптомите. Трябва да се отбележи, че по-често тези странични реакции са резултат на приема на високи дози статини и не зависят от вида на препарата – дали се касае за аторвастатин или  симвастин.