2. Кои са основните препарати, които се използват?

Основните препарати, които влизат в групата на статините, са:

  • аторвастатин (сортис, аторис)
  • флувастатин (лескол)
  • ловастатин (мевокор)
  • правастатин (липостат)
  • симвастатин (зокор)
Смята се, че между отделните медикаменти няма съществена разлика в действието, тъй като механизмът на повлияване при всички тях е еднакъв – инхибиране на важния за холестероловата синтеза ензим. Въпреки това според най-нови изследвания аторвастатинът се определя като статина с най-голям холестерол-понижаващ потенциал.