1. Какво представляват статините?

Статините са основен  вид медикаменти, които намаляват стойността на холестерола, в резултат на което забавят развитието на атеросклерозата – заболяване на съдовете, в хода на което в тях се отлагат плаки, стеняващи лумена им и така намаляващи кръвоснабдяването на тъканите и органите. Атеросклерозата е патологично състояние, чието развитие започва още от детска възраст, но едва при възрастите тя се проявява клинично най-често под формата на остро възникнал миокарден инфаркт или мозъчен инсулт.

Понастоящем статините се приемат за най-ефикасния метод за ограничаване  на атеросклеротичния процес и по този начин те се превръщат в златен стандарт в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Освен това е доказано, че в значителна степен препаратите намаляват кардиоваскуларния риск  у проблемни пациенти, което подобрява както прогнозата на самото заболяване, така и качеството на живот на тези пациенти. 

Статините са медикаменти, които инхибират определен ензим в организма (хидрокси метилглутарил КоА редуктаза), в резултат на което понижават нивото на общия холестерол и на LDL-холестерола (т.нар. „лош” холестерол) – двата основни рискови фактори за развитието на атеросклерозата. От друга страна те повишават „добрия” холестерол – HDL-холестерола, играещ протективна роля срещу образуването на атеросклеротичните плаки, като едновременно с това и понижават стойностите на триглицериди. Този вид медикаменти стабилизират атероматозните плаки, образувани в съдовете, като водят до тяхната регресия и намаляват възможността за тяхното руптуриране (разкъсване). По този начин  статините представляват един ефикасен метод на борба с атеросклерозата, която стои в основата на острите коронарни синдроми.