4. Какво е влиянието на заболяването върху психиката на болния?

Подобно на всички хронични заболявания и алергичния ринит води до определени психосоматични проблеми. Така например F.B. Michel е установил, че болните с алергичен ринит се владеят добре, запазват психична стабилност, преодоляват лесно социалния дискомфорт, провокиран от алергичните симптоми, за разлика от болните с бронхиална астма, които често формират психофизиологична регресия, имат крещяща необходимост от емоционална обвързаност и страх от изпитанията на живота.

Болните пък с атопичен дерматит според същия автор са подчертано зависими, нуждаят се от протекция и са себенеуверени. Изследванията при алергично болни показват повишена тревожност и депресивни състояния, доминиращо недоверие, хронично прикриване на чувствата и капсулиране на вътрешни конфликти.

Алергично болните са затруднени в изграждането на трайно емоционално ангажиращи връзки и трудно разбират проблемите си поради нарушена самооценъчна способност. Личностовият профил на тези болни показва доминиране интровертността, невротизма и агресивното недоверие.