3. Показано ли е хирургично лечение при алергичен ринит?

При средно и тежко изразени патологични промени на лигавицата на носа и околоносните кухини е за предпочитане да се приложат оперативни техники с оглед постигане на трайно подобрение на носното дишане. Ендоназалната хирургия се е наложила като реален способ за подобрение на дренажа и вентилацията при възпалителни и алергични заболявания на носа и синусите. Независимо от много добрите резултати към оперативна интервенция трябва да се пристъпва едва след изчерпване на всички съвременни възможности за консервативно лечение.