2. Какво е мястото на имунотерапията за лечението на алергичен ринит?

Алергенната имунотерапия (АИТ) е единственото налично в момента етиологично лечение на алергичните заболявания. Тя е въведена за лечение на алергичен ринит през 1911г. АИТ е инжектиране на постепенно увеличаващи се дози алергенен екстракт за потискане на симптомите на алергичната болест. АИТ може да се прилага заедно с всички останали форми на лечение за пълното овладяване на симптомите на болестта. Основният риск при АИТ е анафилаксията. Оптималната продължителност на АИТ все още е неизвестна. Ефективността на АИТ е много по-голяма при пациенти със сезонен ринит, отколкото при такива с целогодишен. АИТ е ефективна в ранните фази на елергичната болест, преди да са настъпили необратими промени в структурата на дихателните пътища.
Индикациите за провеждане на АИТ са:

  • ако отстраняването или избягването на контакт с алергена е невъзможно – най-често при сенна хрема
  • ако медикаментозното лечение е слабо ефикасно или има значителни странични действия
  • ако е налице анамнеза за най-малко 2 сезона при сезонния алергичен ринит и най-малко 6 месеца при целогодишния алергичен ринит
  • ако положителните кожно алергични проби корелират с ринитните симптоми
АИТ се прилага подкожно, локално в носа и под езика с последващо поглъщане.
Контраиндикации за АИТ са:
  •  възрастни болни с генерализирана атеросклероза и ритъмни сърдечни разстройства
  •  болни, които се лекуват с бета-блокери
  •  болни с автоимунно заболяване
  •  бременност
  •  деца под 5 години
  •  при липса на сътрудничество и мотивация от страна на пациента
Ефектът от АИТ може да се наблюдава още първата година (след шестия месец), а продължителността е като правило от 3 до 5 години.