5. Как се диагностицира заболяването?

Лабораторните изследвания показват:

  • ниска холестеролемия
  • левкопения с лимфоцитоза
  • хиперкалциемия
  • хипокалиемия
  • понижен глюкозен толеранс.

Тези резултати не са решаващи за поставяне на диагнозата. Определящи са хормоналните изследвания. Установяват се:
  • високи стойности Т3 и Т4 (респ. FT3 и FT4)
  • нисък TSH

При 6-8% е повишен само Т3 (Т3-токсикоза), а в 1-2% от болните е повишен само Т4 (Т4-токсикоза).

Поставянето на диагнозата е по-трудно в началото на заболяването и при леките форми на Базедова болест. При разгърната клинична картина диагностицирането е лесно. При начални прояви и съмнителни случаи решаващо значение имат хормоналните изследвания.