1. Какво представлява хиперфункцията на щитовидната жлеза?

В това понятие се включват болестни състояния, които се дължат на повишена секреция на щитовидните хормони.
Тук се отнасят Базедовата болест, токсичният аденом и базедофицираната гуша.

Подострият тиреоидит и хроничният тиреоидит могат да протекат със симптоми на преходна тиреотоксикоза.
Базедовата болест е едно от най-честите в ендокринологичната практика. Жените боледуват 7 пъти по-често от мъжете.
Засяга най-често хората на възраст от 20 до 40 годишна възраст.