4. Как се поставя диагнозата при рак на дебелото черво?

Диагностиката при рак на дебелото черво използва следните методи:

  • ректално туширане - чрез него се открива ракът на ректума в 80-90% от случаите. Изследването се извършва в колянно-лакътно положение. Може да се достигнат тумори, намиращи се на 10-12 сm от ануса.
  • иригоскопия - представлява рентгенова снимка, която се прави след бариева клизма.
  • ректороманоскопия - изследване, при което последните 30 см. от дебелото черво се оглеждат със специална камера
  • фиброколоноскопия - добър метод, при който чрез апарат снабден с оптика могат да бъдат огледани всички участъци на червото. Дава възможност за вземане на биопсичен материал за изследване.
  • биопсията представлява вземане на малко парченце подозрителна тъкан, което след това се изследва хистологично. Окончателната диагноза се поставя след извършване на хистологично изследване.

Метастазите в черния дроб и белите дробове се откриват чрез ултразвуково изследване и компютърна томография, а в белите дробове и рентгенологично.

Карциноембрионалният антиген (СЕА) е туморен маркер, но не е тумороспецифичен и не е подходящ като ранен тест за откриване на карцином. По-полезен е за откриване на рецидиви след проведено оперативно лечение.