6. Какви изследвания се предприемат при съмнение за епилепсия?

Единичен припадък не означава епилепсия.
При съмнение за това заболяване се извършва неврологичен преглед, изследва се електричната активност на мозъка - ЕЕГ, очни дъна, кръвна картина и кръвна захар, прави се КАТ (Компютърна Аксиална Томография).
Електроенцефалографското изследване - ЕЕГ може да покаже огнищни или генерализирани абнормности. Диагностичната стойност на ЕЕГ нараства с използването на провокационни проби - хипервентилация /дълбоки и регулярни дишания с продължителност до 5 минути/, фотостимулация, лишаване от сън, хлоразин и др. Тези проби позволяват да се открият огнищни абнормности или пароксизмална активност.
С оглед изясняване на етиологията на епилепсията се изследват кръвна захар, кръвна урея, правят се имунологични тестове за токсоплазмоза, цистицеркоза, ехинококоза.
С компютърна томография могат да се установят мозъчни тумори или паразити и др.