4. Какво представляват огнищните припадъци?

При огнищните припадъци генерирането на патологични биопотенциали започва от определено огнище на мозъка, което се регистрира и в електроенцефалографския запис с абнормни вълни в съответното отвеждане. Всички видове огнищни припадъци могат да преминат във вторично генерализирани големи припадъци.

При Джаксъновите пристъпи огнището е в прецентралната (моторен-двигателен Джаксънов пристъп) или постцентралната мозъчна извивка (сетивен пристъп).
Моторните Джаксънови припадъци най-често започват с гърчове в ръката, които се разпространявмат към съответната лицева половина или към крака. Гърчовете възникват най-често в ръката поради това, че тя има най-широко представителство в предната мозъчна извивка.
Сетивните Джаксънови пристъпи се проявяват с мравучкания в ръката, лицето или крака. Те са резултата на възбуда в задната централна извивка.
При огнищните епилепсии съзнанието остава съхранено.