3. Какви са изискванията за извършването на трансплантация?

Оперативната интервенция, свързана с взимането на органи и тъкани от донор се нарича експлантация. Тя може да се извърши върху жив пациент, пациент в мозъчна смърт или починал (трупен донор). Освен сърце, черен дроб и бъбреци се експлантират и кости, кожа, сухожилия, очни роговици и др. У нас такива операции се извършват на строго регламентирани места - тъканна банка "Остеоцентър-България" ЕАД, МБАЛСМ "Пирогов", МБАЛ" Царица Йоанна".

Основен обект на органно донорство са пациентите с мозъчна смърт. Това е границата, след която не съществува човешката личност. Мозъчната смърт се определя от следните критерии /Наредба №1, чл.4 на МЗ от 1986г./:

  • пълно и трайно отсъствие на съзнание
  • мозъчна арефлексия (липса на рефлекси)
  • двустранно разширени очни зеници и липса на зенична реакция на светлина
  • трайно отсъствие на спонтанно собствено дишане, изискващо изкуствена вентилация на белите дробове
  • отсъствие на всички видове реакции на болкови дразнения в областите, инервирани от черепно-мозъчните нерви
  • липса на мускулен тонус
Мозъчната смърт е настъпила, ако съвкупността от посочените клинични критерии се запази непроменена в срок не по-малко от 24 часа от времето на констатирането и. Според изискванията на чл.5 от Наредбата, мозъчна смърт се установява от комисия от трима лекари: реаниматор, невролог/неврохирург и специалист по основното заболяване предизвикало мозъчната смърт. Диагностиката на мозъчна смърт протича в два етапа, включващи оценка на специфични клинични и неврологични симптоми, и провеждането на апаратни изследвания.
 
Трансплантацията на органи в България предстои да се развива, да се популяризира сред обществото и да се изграждат организационни структури, подпомагащи осигуряването на подходящи органи и тъкани за нуждаещите се пациенти.