1. Какво представляват хранителните разстройства?

Храненето се контролира от много фактори като апетит, наличие на храна, семейство, връстници, културални особености, воля и др. Хранителните разстройства включват нарушения в хранителното поведение като прекомерно и нездравословно намаление на приема на храна или преяждане, дистрес и свръхзагриженост за формата на тялото и телесното тегло.

Основните типове хранителни разстройства са анорексия нервоза и булимия нервоза. Често  те започват по време на юношеството или в млада възраст, но според по-новите изследвания началото може да бъде от детска до зряла възраст.

В много от случаите хранителните разстройства се съпровождат с други психични заболявания като депресия, злоупотреба с психоактивни вещества и тревожни разстройства.

Жените са по-засегнати от мъжете. Само около 5 % от хората с анорексия или булимия са мъже.

Хранителните разстройства показват флуктуиращ ход и склонност към рецидиви.
В юношеската възраст хранителните разстройства протичат по-благоприятно, като до 80 % оздравяват.
Неблагоприятни показатели по отношение изхода са начало след 18г., продължителност над 6 години, чести хоспитализации, злоупотреба с наркотици.

2. Какво е анорексия нервоза?

Смята се, че пожизнената честота сред жените е от 0,5 до 3,7%. Изследванията сред популацията показват, че има скрита болестност и за лечение се явяват само тежките случаи, със застрашаващо намаление на телесното тегло.

Симптомите включват:

  • телесно тегло поне с 15 % под очакваното за възрастта и ръста, като загубата на теглото става чрез ограничаване на храните, самопредизвикано повръщане, физическо натоварване, очистващи процедури и др.
  • интензивен страх от напълняване дори при много ниско телесно тегло
  • разстройство във възприемане на тялото
  • ендокринни нарушения като аменорея или загуба на сексуално влечение, забавено физическо развитие

Хората с това разстройство възприемат себе си като дебели дори всъщност те да са застрашително слаби. Съзнанието се центрира и фиксира около една тема - отслабването. Болните от анорексия имат неточно възприемане на размерите, пропорциите и границите на тялото, както и ниска самооценка.
Появяват се странности в хранителното поведение като избягване на някои храни, подбиране на нискокалорични продукти, консумиране на малки количества храна, педантично изчисляване на приетите калории.
На масата пациентките правят впечатление с бавното си хранене. Храната в чинията се сортира, дъвче се дълго, пие се много вода с цел да се утоли чувството за глад.
Хората с анорексия твърде често се теглят на кантар. Те използват разнообразни техники за контрол на теглото като например интензивни упражнения, злоупотреба с лаксативи или диуретици, самопредизвикване на повръщане.

Първите признаци на заболяването не се възприемат като тревожни за околните. С оглед на широкоразпространените сред младите хора идеи за стройна фигура и увлечението по диетите, това не е изненадващо. Постепенно обаче останалите интереси се изоставят, а социалните контакти се ограничават. Появяват се медицински усложнения като остеопороза, запек, ниско кръвно налягане, електролитни нарушения, левкопения /намаляване на белите кръвно телца/, когнитивни и емоционални отклонения и др.
Болните в повечето случаи упорито отричат да имат каквито и да било проблеми с приемането на храната.

Ходът и изходът на анорексия нервоза е много различен. Някои се възстановяват напълно, при други разстройството има флуктуиращ ход, а при част от болните заболяването хронифицира.
Смъртността при хората с анорексия е до 12 пъти по-висока от смъртността сред жените на възраст от 15-24 години в общата популация.
Най-честата причина за смъртта са усложнения от страна на сърдечно-съдовата система, електролитен дисбаланс или суицид.

3. Какво е булимия нервоза?

Изчислено е, че пожизнената честота сред жените е от 1,1 до 4,2%.
Симптомите на булимия нервоза включват:

  • повтарящи се пристъпи на поемане на големи количества храна за кратко време
  • несъответно компенсаторно поведение с цел превенция от напълняване - самопредизвикано повръщане, прием на пургативи, диуретици, прекомерни физически натоварвания.
  • преяждането и съответното компенсаторно поведение са с честота над 2 пъти седмично
  • самооценката е прекомерно повлияна от формата на тялото и телесното тегло
Основна проява е пристъпното поемане на големи количества храна. Тези пристъпи се повтарят поне два пъти седмично в продължение на 2-3 месеца и продължават около час. По време на пристъпа засегнатите имат чувството, че не могат да контролират приема на храна както по отношение на количеството така и по отношение на състава.
Хората с булимия нервоза често поддържат телесно тегло в рамките на нормата, в други случаи теглото непрекъснато се колебае. Засегнатите се страхуват от напълняване, имат желание да отслабнат и изпитват неудовлетвореност от вида на собственото си тяло и теглото си.

Колкото по-рано хранителните разстройства се диагностицират, толкова изходът е по-добър. Поради своята сложност, хранителните разстройства изискват комплексен терапевтичен план включващ медицински грижи и наблюдение, психосоциални интервенции, консултация с диетолог и медикаментозно лечение.