3. Какво е булимия нервоза?

Изчислено е, че пожизнената честота сред жените е от 1,1 до 4,2%.
Симптомите на булимия нервоза включват:

  • повтарящи се пристъпи на поемане на големи количества храна за кратко време
  • несъответно компенсаторно поведение с цел превенция от напълняване - самопредизвикано повръщане, прием на пургативи, диуретици, прекомерни физически натоварвания.
  • преяждането и съответното компенсаторно поведение са с честота над 2 пъти седмично
  • самооценката е прекомерно повлияна от формата на тялото и телесното тегло
Основна проява е пристъпното поемане на големи количества храна. Тези пристъпи се повтарят поне два пъти седмично в продължение на 2-3 месеца и продължават около час. По време на пристъпа засегнатите имат чувството, че не могат да контролират приема на храна както по отношение на количеството така и по отношение на състава.
Хората с булимия нервоза често поддържат телесно тегло в рамките на нормата, в други случаи теглото непрекъснато се колебае. Засегнатите се страхуват от напълняване, имат желание да отслабнат и изпитват неудовлетвореност от вида на собственото си тяло и теглото си.

Колкото по-рано хранителните разстройства се диагностицират, толкова изходът е по-добър. Поради своята сложност, хранителните разстройства изискват комплексен терапевтичен план включващ медицински грижи и наблюдение, психосоциални интервенции, консултация с диетолог и медикаментозно лечение.