1. Какво представляват хранителните разстройства?

Храненето се контролира от много фактори като апетит, наличие на храна, семейство, връстници, културални особености, воля и др. Хранителните разстройства включват нарушения в хранителното поведение като прекомерно и нездравословно намаление на приема на храна или преяждане, дистрес и свръхзагриженост за формата на тялото и телесното тегло.

Основните типове хранителни разстройства са анорексия нервоза и булимия нервоза. Често  те започват по време на юношеството или в млада възраст, но според по-новите изследвания началото може да бъде от детска до зряла възраст.

В много от случаите хранителните разстройства се съпровождат с други психични заболявания като депресия, злоупотреба с психоактивни вещества и тревожни разстройства.

Жените са по-засегнати от мъжете. Само около 5 % от хората с анорексия или булимия са мъже.

Хранителните разстройства показват флуктуиращ ход и склонност към рецидиви.
В юношеската възраст хранителните разстройства протичат по-благоприятно, като до 80 % оздравяват.
Неблагоприятни показатели по отношение изхода са начало след 18г., продължителност над 6 години, чести хоспитализации, злоупотреба с наркотици.