5. Какви са антиаритмичните средства от клас ІV?

Клас ІV антиаритмични средства включва т.нар. блокери на калциевите канали. При използването им обаче подобно на бета-блокерите не трябва да се забравя силното им  антихипертензивно действие. Тези препарати имат голям успех при лечението на  надкамерни аритмии. Освен това аденозинът, който е основен представител на тази група препарати, служи и за безопасно отдиференциране на надкамерна от камерна аритмия.

Често  лечението на аритмиите включва освен описаната антиаритмична терапия и прилагането на антикоагуланти, които протектират сърдечно-съдовата система срещу възникването на тромби, както и на антиагреганти, които пък от своя страна пречат на тромбоцитите (клетките на кръвосъсирването) да слепват помежду си и да водят до образуването на тромби.