1. Какво е медикаментозното лечение на ритъмно-проводните нарушения?

Антиаритмичните средства се използват за овладяване или профилактика на ритъмните нарушения. Съшествуват различни класификации, които разглеждат антиаритмичните медикаменти на различни нива. Най-често тези препарати се разделят в зависимост от механизма, по който повлияват процеса на възбуждане на миокардната клетка. Обикновено специалистите не съветват комбинирането между отделните видове антиаритмични препарати.

Съществуват четириосновни класа антиаритмични средства.