5. Какво представляват вътрекамерните блокове?

Изключително често в кардиологичната практика се наблюдават т.нар. вътрекамерни блокове. При тях се наблюдава забавяне или прекъсване на провеждането на импулсите някъде в проводната система на камерите, т.е. в областта на двете бедра. Ако е нарушено провеждането по проводните влакна, отделящи се в състава на дясното бедро, се касае за десен бедрен блок, ако се засяга лявото бедро – съответно се говори за ляв беден блок. Като цяло бедреният блок представлява нарушено електрическо активиране на една от камерите поради патологични промени в дясното или лявото бедро на вътрекамерната проводна система. Съответната камера се активира със закъснение по ненормален път от импулс, проведен през бедрото на другата камера.

  • Ляв бедрен блок – този вид нарушение не е типично за здравите хора. То обикновено се наблюдава при артериална хипертония, клапни пороци, исхемична болест на сърцето, миокардити, кардиомиопатии и други. ЕКГ характеристиката му включа разширен и нацепен QRS-комплекс в V5 и V6 прекордиални отвеждания (левите отвеждания). Разширениято на камерния комплекс обикновено е над 0,12 секунди. Трябва да се знае, че левият бедрен блок така променя реда на камерното активиране, че критериите за други съпътстващи заболявания стават неточни, т.е. този вид нарушение представлява своеобразна маска, която се наслагва върху ЕКГ и не позволява по-нататъшната и интерпретация. Откриването на ляв бедрен блок в ЕКГ винаги насочва за патологично състояние и изисква подробно изследване за наличието му.
  • Десен бедрен блок – налице е обикновено при обременяване на дясната камера в хода на пулмонална хипертония, миокарден инфаркт и други. Често се среща и при напълно здрави лица, дори и в детска възраст. Подобно на левия бедрен блок и тук ЕКГ критериите са наличие на разширен над 0,12 секунди и нацепен QRS-комплекс, но този път в областта на V1 и V2 отвежданеия т.е. в десните отвеждания.
  • Ляв преден хемиблок (ляв преден фасцикуларен блок) – както вече уточнихме лявото бедро на камерната проводна система се дели на две части – предно и задно клонче. При непровеждане на импулсите по предното клонче на лявото бедро говорим за ляв преден хемиблок. Обикновено при него QRS-комплексът не надвишана 0,11 секунди и ЕКГ находката е типична в областта на І, ІІ и ІІІ отвеждане. Като цяло този вид проводно нарушение не нарушава прогнозата и състоянието.
  • Ляв заден хемиблок (ляв заден фасцикуларен блок) – когато настъпи нарушено провеждане по задното клонче на лявото бедро, се наблюдава този вид нарушение. Като изолирано състояние задният хемиблок се среща твърде рядко.