3. Какво е атриовентрикуларен (АV)блок ІІ-ра степен?

При АV блок ІІ степен част от предсърдните импулси не достигат камерите и това се проявява с липсата на QRS-комплекс след Р-вълната. АV блокът ІІ степен има два варианта – тип тип Мьобиц 1 и тип Мьобиц 2. В първия случай се наблюдава прогресивно удължаване на PR-интервалът, необходим за провеждането на предсърдния импулс до камерите, в няколко последователни съкращения, след което една Р-вълна не се следва от камерен комплекс, т.е. не настъпва камерно съкращение. При Мьобиц 2 не се наблюдава описаното прогресивно удължаване на PR-интервалът, а само от време на време една Р-вълна остава без камерен комплекс.

Това деление на АV блок ІІ степен не е случайно, то се обуславя от мястото на дефект в провеждането на възбудния импулс. При Мьобиц 1 това нарушение е в областта на АV възела, докато във втория случай то най-често се получава на мястото на деление на снопа на Хис на две. Поради тази причина Мьобиц 2 е значително по-опасно проводно нарушение и неговото откриване често представлява индикация за поставянето на пейсмейкър. Особен подвид АV блок ІІ степен е т.нар. тип 2:1. При него една Р-вълна се провежда и се последва от  QRS-комплекс, следваща Р-вълна не се провежда и така се получава, че от всеки две последователни Р-вълни едната задължително не се следва от камерен комплекс.

Това често отпадане на камерни комплекси влошава състоянието и може да доведе до т.нар. МАС-синдром (синдром на Морган-Адам-Щок, загуба на съзнанието със или без гърчова симптоматика, изпускане на тазови резервоари, липса на пулс, разширяване на зениците и силно спадане на кръвното налягане).